top of page

Відділ кадрів

      З відділу кадрів починається знайомство з Комітетом тих людей, які хочуть присвятити себе професійній боротьбі з корупцією та захисту прав громадян. Відділ кадрів КБК відповідає за забезпечення комітету придатними для його діяльності співробітниками, їх підготовку для виконання завдань комітету. Саме тут кандидати ознайомлюються з правилами внутрішнього трудового розпорядку та умовами роботи. Тут вивчаються особисті та ділові якості кандидатів і співробітників для найбільш ефективного застосування їх здібностей розподілу в підрозділах і заміщення керівних посад. 

     Також відділ кадрів контролює дотримання дисципліни в підрозділах комітету та дотримання співробітниками вимог Статуту Комітету та законів України, переставляє співробітників до заохочень і стягненням. 

Відділ підпорядковується безпосередньо голові комітету.

bottom of page